Bektaşiliğin Doğuşu
Bektaşiliğin Doğuşu
Sale!

Bektaşiliğin Doğuşu

$1.99

-78%
(10 customer reviews)

Fast Delivery Via E-mail

Guaranteed Safe Checkout

“Yeniçeri Ocağı’nın Osmanlı Devlet sistemindeki merkezî yeri göz önüne alınırsa, Bektaşi Tarikatı ve Osmanlı Devleti arasında ne kadar yakın ve güçlü bir bağ bulunduğu anlaşılacaktır. Öte yandan, Bektaşilik, paradoksal bir şekilde, Osmanlı dinî-siyasal kültürünün çevresine itilmiş unsurların toparlandığı bir şemsiye kimlik işlevi
görüyordu. (…) Birbirine taban tabana zıt görünen bu iki işlev aynı tarikatta nasıl bir araya geldi? Bektaşi Tarikatı, bir yandan Osmanlı sisteminin dışladığı gayrimüteşerri [şeriat dışı] derviş dindarlığının birleşme ve kaynaşma platformu haline gelirken diğer yandan nasıl sistemin çekirdeği olan Yeniçeri ordusunun resmî tarikatı olabildi?”

Bektaşi Tarikatı’nın, Hacı Bektaş’tan başlayıp Balım Sultan’a kadar uzanan yaklaşık iki yüz elli yıllık oluşum serüvenini anlatan bir kitap… “Bektaşi Yolu’nun kurucuları olan Abdal Musa, Kızıldeli ve tabii Hacı Bektaş Veli’nin tarihsel kişilikleri ve hikâyeleri etrafında anlatılan söylenceler… Anadolu’da Hacı Bektaş Dergâhı, Rumeli’nde Kızıldeli Dergâhı, Rum Abdalları ve Çelebi Ailesi arasındaki karmaşık ilişkiler… Balım Sultan ve Tarikat’ın kuruluşu…Tarikatın kapatılmasından sonraki gelişmeler; Kızılbaşlar’ın Hacı Bektaş Ocağı’na bağlanması ve “Tarık-Pençe” ayrışması…

Rıza Yıldırım, Alevilik tarihi üzerine incelemelerinin bu halkasında, Bektaşiliğin tarihsel oluşumuna ve tasavvur dünyasına ışık tuttuğu gibi, genel olarak Ortaçağ Anadolusu’nda dinî hayat hakkında son derece canlı bir tablo çiziyor.

10 reviews for Bektaşiliğin Doğuşu

 1. Emily Stewart (verified owner)

  Every ebook from chiarareads keeps me entertained and informed.

  1 product
 2. Daniel Mitchell (verified owner)

  The ebook I bought was delivered instantly, and I was able to start reading immediately. No more waiting for shipping!

  1 product
 3. Robert Anderson (verified owner)

  I’m addicted to this online ebook store. I’ve already downloaded five books this month, and I can’t wait to read them all.

  1 product
 4. Samuel Patel (verified owner)

  Ebooks have allowed me to carry my favorite series wherever I go. I never have to worry about finishing a book and not having the next one ready.

  1 product
 5. Samuel Patel (verified owner)

  I appreciate the variety of formats available for ebooks. Whether it’s PDF, ePub, or MOBI, this store has me covered.

  1 product
 6. Joseph Walker (verified owner)

  I used to be hesitant about ebooks, but now I can’t imagine life without them. The online store makes it incredibly easy to explore new authors and genres.

  1 product
 7. Caleb Stewart (verified owner)

  Ebooks are a fantastic way to read during my daily commute. I can’t imagine going back to carrying heavy books.

  1 product
 8. Michael Johnson (verified owner)

  I’m so glad I discovered this online store. They have an impressive collection of ebooks, and I love how easy it is to find what I’m looking for.

  1 product
 9. Jacob Parker (verified owner)

  I’ve had a seamless experience using this online store’s mobile app. It makes reading on the go even more convenient.

  1 product
 10. Mia Campbell (verified owner)

  I appreciate the variety of formats available for ebooks. Whether it’s PDF, ePub, or MOBI, this store has me covered.

  1 product
Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *